Biologen spotten bijzondere planten en dieren op Rusthof

Veldbiologen voeren sinds kort onderzoek uit op Rusthof. Tijdens hun eerste zoektochten op de begraafplaats troffen ze al heel wat bijzondere dieren en flora en fauna aan: de maskerbloem, lelietjes-van-dalen, het hooibeestje, de ringslang en de zandhagedis.

Het onderzoek wordt gedaan door vrijwilligers van de Vereniging voor Veldbiologie. Ze hebben al kennisgemaakt met de veelzijdigheid van Rusthof: in het beboste oude deel troffen ze onder meer lelietjes-van-dalen aan, bij de vijver met waterval maskerbloemen en orchideeën en op de graslanden van het nieuwe deel staan volop akkerdistels. Die hebben een mooie paarse kleur, maar geven ook voedsel aan groepen puttertjes (distelvinken).

Want dat Rusthof barst van de vogels was al langer bekend. Op de begraafplaats hangen al jaren nestkastjes voor verschillende soorten vogels. Er wordt bijgehouden welke soorten op Rusthof nestelen, met hoeveel ze zijn, hoeveel er wordt gebroed en uitgevlogen.

Ook buiten de nestkasten verblijven veel vogels op Rusthof. In bomen en struiken hebben vogelaars goudvinken en goudhaantjes gespot.

Vlinder- en insectenliefhebbers komen met zonnig weer. Een vlinderstruik bij één van de graven zat recent vol met atalanta’s, citroenvlinders en dikkopjes. Ook de zonnige graslanden zijn bij vlinders als het hooibeestje in trek.

Misschien zijn de zwarte vierkante platen die her en der liggen opgevallen. Dat is een methode om te bekijken of er hazelwormen in het gebied voorkomen. Hazelwormen zijn nog niet aangetroffen, maar wel een zevental miersoorten. Die blijken het daar goed te doen!

Een verrassing was de ontdekking van drie jonge ringslangetjes onder één van de platen. Vlakbij werd ook een zwangere levendbarende hagedis gezien en een zandhagedis.

Naar vleermuizen en nachtvlinders wordt ‘s nachts onderzoek gedaan. Met apparaatjes als een batdetector wordt het geluid dat vleermuizen maken opgevangen. Nachtvlinders lok je met stroop of een met licht beschenen laken.