Werkzaamheden Parkeerplaats en entreegebied

Sinds september werken we aan het entreegebied van Rusthof. Het werk omvat het parkeerterrein en het gebied rond de ingang/uitgang. Het parkeerterrein wordt uitgebreid, er komen meer parkeerplaatsen. Tegelijkertijd versterken we het groene karakter van het entreegebied. Ook wordt de ontsluitingsroute duidelijker. Er komt eenrichtingverkeer. De huidige in-en uitgang blijft ingang, aan de oostkant van het parkeerterrein komt een nieuwe uitgang.  

De parkeer- en ontsluitingsroutes zullen in de komende maanden een aantal keer wijzigen. De aannemer zorgt voor bebording, zodat de routes voor iedereen duidelijk zijn. Zonodig zetten we verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden.

De aannemer is in september gestart met het oostelijk gedeelte van het parkeerterrein, dat gedeelte werd voordien alleen gebruikt als het erg druk was op Rusthof. De bezoekers hebben daar niet veel gemerkt van de werkzaamheden.  

Nu begint de volgende fase, waarbij het middengedeelte van het parkeerterrein aan de beurt is.

Op 12 november starten de werkzaamheden. Het terrein wordt weer afgezet met schermen, om de werkzaamheden aan het oog te onttrekken. Om dit werk mogelijk te maken, wordt de toegang tot het parkeerterrein verplaatst. U komt op het parkeerterrein door na enkele meters na de ingangspoort direct linksaf te slaan. Ook is het aantal parkeerplaatsen tijdelijk beperkt tot circa 50. Wanneer het parkeerterrein van Rusthof vol is, kunt u parkeren op Maranatha.  de tweede helft van november gaat het oostelijk deel van het parkeerterrein open. 

In de loop van november verandert ook de route naar de uitgang. We gaan dan de nieuwe uitgang, aan de oostzijde van het parkeerterrein gebruiken. 

In december starten de werkzaamheden rond de huidige ingang/uitgang. Het werk verschuift van oost naar west. 

Naar verwachting wordt het heringerichte entreegebied in april 2019 opgeleverd.