Geen schot hadden ze hoeven lossen en toch waren de meeste Nederlandse militairen eind 1918 oorlogsmoe.

Bespot Kamerlid kwam op voor onderofficieren
lisan

Aan de Dodeweg in Leusden ligt de Amersfoortse begraafplaats Rusthof. Onderzoeker Remco Reiding en fotograaf Marco Hofsté gaan op zoek naar de verhalen achter de grafstenen van bekende en bijzondere mensen op een van de mooiste begraafplaatsen van het land. Deel 21: Willem Wijk.


Aan de Dodeweg in Leusden ligt de Amersfoortse begraafplaats Rusthof. Onderzoeker Remco Reiding en fotograaf Marco Hofsté gaan op zoek naar de verhalen achter de grafstenen van bekende en bijzondere mensen op een van de mooiste begraafplaatsen van het land. Deel 21: Willem Wijk.


Geen schot hadden ze hoeven lossen en toch waren de meeste Nederlandse militairen eind 1918 oorlogsmoe. Vier jaar lang waren ze in opperste paraatheid geweest om te voorkomen dat onze neutraliteit werd geschonden. Eten kregen ze door voedseltekorten nauwelijks en toen het verlof hen enkele dagen voor de wapenstilstand werd ontnomen, sloeg her en der de vlam in de pan.

Het was in die tijd van dreigende revolte dat Willem Wijk tot schrik van de gevestigde orde een zetel in de Tweede Kamer had veroverd. Deze onderofficier van het Groningse platteland vormde de eenmansfractie van het Verbond tot Democratisering der Weermacht. In het parlement deed Wijk niets anders dan opkomen voor de belangen van officieren, soldaten en hun weduwen en wezen.

Op veel enthousiasme kon Wijk niet rekenen. De koninklijke goedkeuring voor de statuten van het verbond had eerder al lang op zich laten wachten. De procureur-generaal in Amsterdam had gemeend in de roep om meer democratisering in het leger een revolutionaire en gezagsondermijnende organisatie herkend te hebben.

In de Tweede Kamer werd Wijk door de oude politieke elite beschouwd als een ongewenst element, genegeerd en weggehoond, evenals de vertegenwoordigers van andere eenmansfracties. Zo wees een collega-Kamerlid boer Braat van de Plattelandersbond eens de weg naar het toilet met de woorden: ,,Er staat Heren op, maar trek je daar maar niets van aan.”

Mede door de magere politieke resultaten besloot het VDW zich op te heffen en niet deel te nemen aan de verkiezingen van 1922. Wijk bleef wel, zelfs na zijn pensionering, lid van het hoofdbestuur van de belangenvereniging voor onderofficieren: Ons Belang. Lange tijd was hij de drijvende kracht geweest. Op een oude foto zit Wijk centraal, omringd door andere bestuursleden. Zijn haren kort, zijn blik streng en  getooid met een markante snor en in driedelig kostuum.

Op zijn graf, bestaande uit twee schuddende handen, staat ook vermeld: 'President van Ons Belang'.

Naam:             Wilhelmus (Willem) Wijk

Geboren:        Noorderhoogebrug, 17 september 1864

Overleden:     Amersfoort, 24 januari 1941

Graf:               R, Afdeling I, grafnr. 258

 

 


Begraven

Loofbomen en altijd groene naaldbomen geven Begraafplaats Rusthof een bijzondere sfeer. Wij adviseren en begeleiden u bij de keuze van een rustplaats.

Meer over begraven

Beeld en geluid

Muziek is een belangrijk element bij een plechtigheid. Het crematorium en de begraafplaats Rusthof biedt diverse mogelijkheden om dit goed tot zijn recht te laten komen. We beschikken over een uitgebreide muziekcollectie, van enkele duizenden muziekstukken waaruit u kunt kiezen. Van modern tot klassiek, Nederlandstalig of kerkelijke liederen.

Bekijk het muziekboek