Bond van wapenbroeders

Op de algemene begraafplaats Rusthof liggen 485 geallieerde militairen en geëxecuteerde gevangenen van het voormalig kamp Amersfoort begraven. 

Herdenkingsdata

Op de Rusthof hebben we enkele belangrijke jaarlijkse herdenkingen. Hieronder ziet u een overzicht:

4 mei

Dodenherdenking

9 mei

Russen / Italianen

10 juni

Roemenen

Adopteer een graf

De Bond van Wapenbroeders wil deze gevallenen blijvend eren door op de dag van de Dodenherdenking op al deze graven bloemen te leggen. 

Zij doen dit door de bevolking van Amersfoort een oorlogsgraf te laten adopteren. Ook u kunt een graf adopteren.

Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via de Bond van Wapenbroeders: 
BvW afd. Amersfoort 
P/a Garietstraat 223 
3813 BL Amersfoort 
en op het kantoor van Rusthof.

Meer informatie:

Kamp Amersfoort

 • De adoptie is voor 5 jaar.
 • U betaald voor vijf jaar € 18,00 per geadopteerd graf.
 • De leden leggen op de dag van Dodenherdenking, jaarlijks op 4 mei, bloemen op het geadopteerde graf.
 • We houden voor zover mogelijk rekening met uw wensen bij het toewijzen van een graf. 
 • U mag geen onderhoud plegen aan het toegewezen graf.
 • Wel kunt u het graf ten alle tijden bezoeken (rekening houdend met de openingstijden van Rusthof).
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling ontvangt u een adoptiebewijs met de gegevens omtrent: 
  • naam overledene 
  • ligplaats van het graf
  • verdere gegevens voor zover bekend

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd