Update aanpak entreegebied Rusthof

18-03-2019

Vanaf begin september wordt er aan het entreegebied gewerkt. Dit begon met de aanleg van de nieuwe uitgang, aan de oostkant van het parkeerterrein en de weg er naar toe. In de afgelopen maanden is het oostelijk deel van het parkeerterrein aangelegd. Dat is nu zo goed als af. De beplanting is aangebracht en die kan nu gaan groeien.

Het nieuwe parkeerterrein is ook al volop in gebruik. Doordat de toegangsroutes nog niet definitief zijn, moet nu deels tegen de toekomstige rijrichting in gereden worden en worden parkeervakken ‘tegendraads’ gebruikt.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan fase 4 (een deel van het parkeerterrein naast het Russisch Ereveld) en fase 5 (rond de entree).

Tijdens fase 4 kan er geasfalteerd worden en kunnen de parkeervakken voorzien worden van halfverharding. Als dit is gedaan, kan fase 4 in gebruik genomen worden. Dan wordt ook de nieuwe weg vanaf de entree naar de parkeerplaatsen en de uitgang in gebruik genomen. Naar verwachting zal dit in de eerste week van maart plaatsvinden (ijs en weder dienende).

Dan wordt gestart met fase 6, het laatste gedeelte van het parkeerterrein en de laatste fase van het werk. Deze wordt nu nog gebruikt als (toegang tot) de parkeerplaats. Dat is niet meer nodig als fase 4 in gebruik is.

Ondertussen wordt doorgewerkt aan fase 5, het gebied rond de entree en de receptie. Dit werk gaat langzaam, omdat het werk wordt stilgelegd bij een uitvaart. Dit om overlast te voorkomen. Dit gedeelte wordt naar verwachting medio april afgerond.

Door de werkzaamheden zullen nog aangepaste routes gebruikt worden. De routes voor auto’s en voor voetgangers worden steeds met gele borden aangegeven.

De totale herinrichting van het entreegebied is eind april klaar.

Vragen?

Heeft u vragen, bel of mail Harry Bosman

Delen:

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd