Kerstavond-popin

Aanpak entreegebied

Het entreegebied (van de receptie tot en met de parkeerplaats) wordt heringericht. De verkeersafwikkeling wordt verbeterd doordat er een nieuwe uitgang wordt gemaakt, waardoor de hoofdroute eenrichtingverkeer wordt. Ook worden de parkeervakken praktischer ingedeeld, waardoor er meer auto’s kunnen parkeren en het in- en uitrijden van de parkeervakken gemakkelijker wordt. De parkeerplaats houdt een groen karakter, er worden nieuwe bomen geplant en ook wordt lage beplanting aangebracht.

Ook worden de asfaltpaden op de begraafplaats van een nieuwe laag asfalt voorzien. Het werk wordt in een aantal fasen geknipt. Op die manier garandeert de aannemer dat Rusthof, het voorplein, de receptie, de aula’s, de rouwkamers,e.d. tijdens de uitvoering bereikbaar blijven. De dagelijkse planning van de werkzaamheden wordt afgestemd met de planning van de uitvaarten,zodat zo min mogelijk overlast ontstaat.

De planning van het werk is dat vanaf 16 juli de asfaltpaden op de begraafplaats aangepakt worden. Dit zal enkele weken duren, waarin er niet constant gewerkt wordt omdat de tussenlagen moeten uitharden. Er kan dan wel gewoon over gelopen en gereden worden.