Oorlogsgraven

Behalve een algemene begraafplaats met een apart katholiek (Maranatha) en islamitisch gedeelte, is Rusthof is ook een bekende erebegraafplaats. Zo is er een indrukwekkend Russisch ereveld en liggen op aparte velden de - door de Commonwealth - onderhouden oorlogsgraven van Engelsen, Polen, Italianen, Roemenen en Joegoslaven.

Herdenkingsdata

Op de Rusthof hebben we enkele belangrijke jaarlijkse herdenkingen. Hieronder ziet u een overzicht:

4 mei

Dodenherdenking

9 mei

Russen / Italianen

10 juni

Roemenen

Onze oorlogsgraven

The Image

Russisch ereveld

Het Russisch ereveld op Rusthof is na de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen. Er liggen ruim 800 Russische militairen begraven. 

Fusilladeplaats

Ruim honderd van de Sovjetsoldaten stierven in Kamp Amersfoort, een berucht kamp aan de Appelweg waar nu politieschool "De Boskamp" te vinden is. In september 1941 waren de Russen door het Duitse leger krijgsgevangen gemaakt. Ze werden als levend propagandamateriaal in veewagens naar Amersfoort vervoerd. Na een treinreis van veertien dagen kwamen zij uitgehongerd aan en werden daarna in optocht door de stad naar het concentratiekamp gedreven.

De inwoners van Amersfoort reageerden met afgrijzen. Zij kwamen uit hun huizen met water, fruit en brood, maar kregen geen kans het aan de gevangenen te geven. Drieëntwintig van deze Russische soldaten stierven binnen vijf maanden de hongerdood. De 77 overlevenden werden op 9 april in groepjes van vier doodgeschoten. Bij de fusilladeplaats - achter de politieschool - staat een gedenkzuil die aan deze massa-executie herinnert.

De andere op dit ereveld begraven Russische officieren, onderofficieren en soldaten zijn voor het merendeel overleden aan de gevolgen van uitputting en ziekte, nadat zij door het Amerikaanse leger uit Duitse krijgsgevangenschap waren bevrijd. Hun stoffelijke resten waren aanvankelijk begraven op een Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. Later zijn zij naar het Russisch ereveld overgebracht.

Lees meer

The Image

Militaire graven

Rusthof heeft ruim 400 oorlogsgraven met slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zij komen uit vijftien verschillende landen. 

Lees meer

The Image

Bond van Wapenbroeders

Adopteer een graf

De Bond van Wapenbroeders wil deze gevallenen blijvend eren door op de dag van de Dodenherdenking op al deze graven bloemen te leggen. 

Zij doen dit door de bevolking van Amersfoort een oorlogsgraf te laten adopteren. Ook u kunt een graf adopteren, zelfs als u niet in Amersfoort woont.

Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via de Bond van Wapenbroeders: 
BvW afd. Amersfoort 
P/a Garietstraat 223 
3813 BL Amersfoort 
en op het kantoor van Rusthof.

Meer informatie:

Kamp Amersfoort

 • De adoptie is voor vijf jaar.
 • U betaalt voor vijf jaar € 18,00 per geadopteerd graf.
 • De leden leggen op de dag van Dodenherdenking, jaarlijks op 4 mei, bloemen op het geadopteerde graf.
 • We houden voor zover mogelijk rekening met uw wensen bij het toewijzen van een graf. 
 • U mag geen onderhoud plegen aan het toegewezen graf.
 • Wel kunt u het graf te allen tijde bezoeken (rekening houdend met de openingstijden van Rusthof).
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling ontvangt u een adoptiebewijs met de volgende gegevens: 
  • naam overledene 
  • ligplaats van het graf
  • verdere gegevens voor zover bekend

Lees meer

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd