Russisch ereveld

Het Russisch ereveld is na de tweede wereldoorlog in gebruik genomen. Er liggen ruim 800 Russische militairen begraven. 

Herdenkingsdata

Op de Rusthof hebben we enkele belangrijke jaarlijkse herdenkingen. Hieronder ziet u een overzicht:

4 mei

Dodenherdenking

9 mei

Russen / Italianen

10 juni

Roemenen

Fusilladeplaats

Ruim honderd van hen stierven in Kamp Amersfoort, een berucht kamp aan de Appelweg waar nu politieschool "De Boskamp" te vinden is. In september 1941 waren de Russen door het Duitse leger krijgsgevangen gemaakt. Ze werden als levend propagandamateriaal in veewagens naar Amersfoort vervoerd. Na een treinreis van veertien dagen kwamen zij uitgehongerd aan en werden daarna in optocht door de stad naar het concentratiekamp gedreven.

De inwoners van Amersfoort reageerden met afgrijzen. Zij kwamen uit hun huizen met water, fruit en brood, maar kregen geen kans het aan de gevangenen te geven. Drieëntwintig van deze Russische soldaten stierven binnen vijf maanden de hongerdood. De 77 overlevenden werden op 9 april in groepjes van vier doodgeschoten. Bij de fusilladeplaats - achter de politieschool - staat een gedenkzuil die aan deze massa-executie herinnert.

De andere op dit ereveld begraven Russische officieren, onderofficieren en soldaten zijn voor het merendeel overleden aan de gevolgen van uitputting en ziekte, nadat zij door het Amerikaanse leger uit Duitse krijgsgevangschap waren bevrijd. Hun stoffelijke resten waren aanvankelijk begraven op een Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. Later zijn zij naar het Russisch ereveld overgebracht.

Russisch gedenkteken

Elk graf heeft een staande zerk van Franse kalksteen met daarop de naam in het Russisch. Op het gedenkteken, een tien meter hoge zuil die in 1975 werd geplaatst, staat in het Russisch en in het Nederlands: 'Aan de strijders van het Sovjetleger die omgekomen zijn in de worsteling met de Duitse overweldigers. 1941-1945.' Een muur met de tekst 'Lof aan de helden' omgeeft het terras waarop het gedenkteken staat.


Russisch ereveld

Op 18 november 1948 werd het Russisch ereveld officieel in gebruik genomen door de toenmalige minister van Oorlog, W.F. Schokking. Nadien werden nog veertien gesneuvelden op het ereveld herbegraven. In 1979 werd het laatste slachtoffer begraven, waarmee het aantal op 865 kwam. Uit onderzoek blijkt dat een van hen tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven is gekomen. Bovendien liggen op het Ereveld ook dwangarbeiders en zo'n vijftig soldaten die in Duitse dienst waren.

Meer informatie:
Russisch ereveld 

Cookies

Deze site gebruikt cookies, kies hier welke u wilt accepteren.

Geavanceerd